BỘ KIỂM TRA THÔNG SỐ ĐIỀU HÒA TAIYO TY-SCK-PANA

MÔ TẢ CHI TIẾT Thiết bị dùng để kết nối với điều hòa nhiệt độ treo tường Panasonic để đọc ra các thông số như nhiệt độ/dòng điện/chế độ vận hành/mã lỗi, để kiểm tra việc hoạt động hoặc khắc phục lỗi của máy điều hòa.

TY-SCK-PANA

MÔ TẢ CHI TIẾT
Thiết bị dùng để kết nối với điều hòa nhiệt độ treo tường Panasonic để đọc ra
các thông số như nhiệt độ/dòng điện/chế độ vận hành/mã lỗi, để kiểm tra việc
hoạt động hoặc khắc phục lỗi của máy điều hòa.